Studio A7 - agencja SEO/SEM/SXO/AI
5/5

Spis treści

Artykuł sponsorowany – w ujęciu ogólnym jest formą natywnej reklamy (która jest przeciwieństwem agresywnych i bezpośrednich form reklamy) zamieszczanej w serwisach internetowych lub prasie. Artykuł sponsorowany to płatna treść reklamowa o stosunkowo wysokiej jakości merytorycznej promująca usługi, produkty lub daną firmę/biznes. Z punktu widzenia SEO jest ważnym elementem strategii pozycjonowania stron i stanowi jedną z metod pozyskiwania wartościowych linków i generuje nowe źródła ruchu na witrynie.

W tym miejscu warto podkreślić, że tworzenie strategii link buildingu wyłącznie w oparciu o artykuły sponsorowane jest znaczącym błędem i może zostać negatywnie oceniona przez algorytmy Google.

Zarówno ze względu na potencjał marketingowy oraz konieczność poniesienia pewnych kosztów, treść artykułu sponsorowanego powinna być dokładnie przemyślana i odpowiednio przygotowana.

Artykuł sponsorowany - studio A7
Artykuł sponsorowany – studio A7

Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek i informacji o artykule sponsorowanym

  1. W przypadku korzystania z usług zewnętrznych np. copywritera, należy zadbać o przygotowanie danych źródłowych – wyczerpujących informacji dotyczących usług świadczonych przez lub specyfikacji produktów oferowanych przez naszą firmę,
  2. Analiza i możliwie precyzyjne określenie grupy docelowej do jakiej ma byś skierowany artykuł sponsorowany,
  3. Sprecyzowanie tematu artykułu sponsorowanego w taki sposób, aby wzbudzał jak największe zainteresowanie wśród określonej w poprzednim etapie grupy odbiorców,
  4. Określenie celu głównego i celów pobocznych jakie ma przynieść,
  5. Wybór miejsca publikacji artykułu, jest to bardzo istotna sprawa, ponieważ z jednej strony wybór miejsca publikacji wiąże się z większym, bądź mniejszym kosztem, ale z drugiej strony należy pamiętać, że pozyskanie linku z witryny o wysokiej pozycji w rankingu wpłynie na zwiększenie jego mocy,
  6. Przygotowanie tekstu artykułu sponsorowanego – ważne jest zachowanie odpowiedniego stosunku wartościowej treści merytorycznej do samej reklamy, pamiętając o tym, że linki wstawiane w treści artykułu sponsorowanego powinny być jak najbardziej naturalne.
5/5