507 392 548 lub 531 111 181 kontakt@studioa7.pl

Audyt SEO

Audyt SEO

Audyt SEO – jest to proces szczegółowej analizy serwisu internetowego (strony internetowej) pod kątem widoczności witryny w wynikach wyszukiwania czyi w zakresie czynników weryfikowanych przez roboty wyszukiwarki w szczególności Google. Celem audytu SEO jest zidentyfikowanie mocnych oraz słabych stron serwisu i sformułowanie gotowych propozycji zmian optymalizacyjnych.
Zakres przeprowadzonego audytu powinien być rozbudowany i obejmować jak największą liczbę czynników rankingowych wpływających na pozycję strony w wynikach wyszukiwania organicznego (w przypadku Google jest ich 200, przy cym należy pamiętać, że lista nie jest zamknięta).
Audyt SEO obejmuje swoim zakresem zarówno elementy on-site (kod źródłowy, strony/podstrony, struktura serwisu, treść) oraz off-site (linki zewnętrzne kierujące do analizowanego serwisu). Do najistotniejszych elementów poddawanych audytowi SEO w zakresie on-site należą:
słowa kluczowe w tytule i treściach oraz frazy kluczowe w atrybucie Alt,
struktura nagłówków,
tytuły i meta dane,
indeksowanie mobilne,
jakość, długość oraz unikalność treści,
stosowanie linków kanonicznych,
linki wewnętrzne w nawigacji i w treści,
prędkość działania i wielkość zasobów,
formatowanie treści,
aktualizacja treści,
wykorzystanie danych strukturalnych,
ustawienie robots.txt,
mapa strony,
przekierowania 301,
bezpieczeństwo (np. posiadanie certyfikatu SSL),
Natomiast do najważniejszych elementów poddawanych analizie off-site należą:
ilość i jakość linków zewnętrznych,
profil linków (dofollow i nofollow),
autorytet i wiek domeny oraz jej historia,
Przeprowadzenie audytu SEO można zlecić w dowolnym momencie. Należy jednak podkreślić, że w szczególności warto go przeprowadzić w przypadku tworzenia nowej lub przebudowy istniejącej strony internetowej, w przypadku spadku widoczności i zaniku ruchu organicznego, a także rozpoczynając współpracę i korzystanie z usług w zakresie SEO, na przykład z naszą agencją reklamową Studio A7.