5/5

Spis treści

Audyt SEO – jest to proces szczegółowej analizy serwisu internetowego (strony internetowej) pod kątem widoczności witryny w wynikach wyszukiwania czyi w zakresie czynników weryfikowanych przez roboty wyszukiwarki w szczególności Google. Celem audytu SEO jest zidentyfikowanie mocnych oraz słabych stron serwisu i sformułowanie gotowych propozycji zmian optymalizacyjnych.
Zakres przeprowadzonego audytu powinien być rozbudowany i obejmować jak największą liczbę czynników rankingowych wpływających na pozycję strony w wynikach wyszukiwania organicznego (w przypadku Google jest ich 200, przy czym należy pamiętać, że lista nie jest zamknięta).

Audyt SEO obejmuje swoim zakresem zarówno elementy on-site (kod źródłowy, strony/podstrony, struktura serwisu, treść) oraz off-site (linki zewnętrzne kierujące do analizowanego serwisu).

Najważniejsze elementy poddawane audytowi SEO w zakresie on-site

Audyt SEO on - site
Audyt SEO on – site

Najważniejsze elementy poddawane audytowi SEO w analizie off-site

Audyt SEO off - site
Audyt SEO off – site

Przeprowadzenie audytu SEO można zlecić w dowolnym momencie. Należy jednak podkreślić, że w szczególności warto go przeprowadzić w przypadku tworzenia nowej lub przebudowy istniejącej strony internetowej, w przypadku spadku widoczności i zaniku ruchu organicznego, a także rozpoczynając współpracę i korzystanie z usług w zakresie SEO, na przykład z naszą agencją reklamową Studio A7.

5/5