507 392 548 lub 531 111 181 kontakt@studioa7.pl

Dead link

Dead link

Dead link – czyli martwy link, który po kliknięciu nie prowadzi do żadnej strony. Może być spowodowany błędnym wpisaniem adresu strony internetowej lub jej usunięciem. Po kliknięciu w dead link pojawia się komunikat: “błąd 404” lub “nie odnaleziono strony”.