5/5

Spis treści

Fresh Site Bonus – bonus dla nowopowstałej (świeżej) strony nakładany przez Google.

Dzięki Fresh Site Bonus nowa strona jest pozycjonowana wyżej w wynikach wyszukiwania niż jej prawdziwa, wypracowana pozycja. Bonus ten trwa przez kilka dni lub tygodni, a po jego wygaśnięciu strona spada na swoją prawidłową pozycję.

Podczas trwania Fresh Site Bonus należy wykonywać działania pozycjonujące, aby zachować wysoką pozycję otrzymaną jako bonus przez Google. 

5/5