5/5

Spis treści

Tytuł linka – link title jest to atrybut ułatwiający użytkownikowi orientację na stronie www, gdzie w tekście znajdują się różnego rodzaje linki odsyłające do innych stron/podstron lub obrazów.

Tytuł linka – najważniejsze cechy

Tytuł linka tworzy się, gdy jego zakotwiczenie na stronie docelowej nie przekazuje odpowiedniej informacji użytkownikowi strony www. 

Przykład zastosowania tytułu linka

W tekście na stronie studia A7 znajduje się link odsyłający do zakładki pozycjonowanie/SEO. Użytkownik czytający tekst widzi tylko hiperłącze o nazwie link, ale po najechaniu na hiperłącze wyświetla się tytuł linka, który informuje użytkownika, że link prowadzi do zakładki pozycjonowanie/SEO. 

W tytule linka oprócz informacji, gdzie kieruje dany link mogą znajdować się informacje o przejściu na inną stronę zewnętrzną  lub o otwarciu programu pocztowego. Tworząc tytuł linka należy pamiętać aby był on krótki i zawierał dodatkowe informacje, które mogą być przydatne i pomocne dla użytkownika strony. 

Tytuł linka nie ma bezpośredniego wpływu na proces pozycjonowania

5/5