ROI

ROI

Spis treści - ROI

ROI – ang. return on investment – jest to wskaźnik rentowności, który określa zwrot z inwestycji. ROI informuje przedsiębiorców czy założony projekt jest opłacalny i czy warto w niego inwestować. Wskaźnik ROI mierzy również efektywność działania firmy niezależnie od struktury jej majątku oraz czynników nadzwyczajnych.

Inaczej mówiąc, wskaźnik ROI określa zwrot nakładów z inwestycji poniesionych na jej realizację.

Wzór na wskaźnik ROI

Wskaźnik rentowności ROI oblicza się na podstawie wzoru:

ROI = zysk netto/całkowity koszt nakładów inwestycyjnych * 100%

Jeżeli wskaźnik ROI jest ujemny, oznacza to, że inwestycja była nieopłacalna. Im wyższy wskaźnik tym inwestycja była bardziej opłacalna.
Jeżeli ROI wynosi 50% to zysk z inwestycji wynosi 50 gr na każdą wydaną złotówkę.

Należy pamiętać, że ROI jest wskaźnikiem bardzo ogólnym, który nie uwzględnia dodatkowych wydatków firmy między innymi wynagrodzeń pracowników lub kosztów produkcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *