507 392 548 lub 531 111 181 kontakt@studioa7.pl

ROI

ROI – ang. return on investment – jest to wskaźnik rentowności, który określa zwrot z inwestycji. ROI informuje przedsiębiorców czy założony projekt jest opłacalny i czy warto w niego inwestować. Wskaźnik ROI mierzy również efektywność działania firmy niezależnie od struktury jej majątku oraz czynników nadzwyczajnych. Inaczej mówiąc, wskaźnik ROI określa zwrot nakładów z inwestycji poniesionych na jej realizację.

Wskaźnik rentowności ROI oblicza się na podstawie wzoru:

ROI = zysk netto/całkowity koszt nakładów inwestycyjnych * 100%

Jeżeli wskaźnik ROI jest ujemny, oznacza to, że inwestycja była nieopłacalna. Im wyższy wskaźnik tym inwestycja była bardziej opłacalna.
Jeżeli ROI wynosi 50% to zysk z inwestycji wynosi 50 gr na każdą wydaną złotówkę.

Należy pamiętać, że ROI jest wskaźnikiem bardzo ogólnym, który nie uwzględnia dodatkowych wydatków firmy między innymi wynagrodzeń pracowników lub kosztów produkcji.