Studio A7 - agencja SEO/SEM/SXO/AI
5/5

Spis treści

ROI – ang. return on investment – jest to wskaźnik rentowności, który określa zwrot z inwestycji. ROI informuje przedsiębiorców czy założony projekt jest opłacalny i czy warto w niego inwestować. Wskaźnik ROI mierzy również efektywność działania firmy niezależnie od struktury jej majątku oraz czynników nadzwyczajnych.

Inaczej mówiąc, wskaźnik ROI określa zwrot nakładów z inwestycji poniesionych na jej realizację.

Wzór na wskaźnik ROI

Wskaźnik rentowności ROI oblicza się na podstawie wzoru:

ROI = zysk netto/całkowity koszt nakładów inwestycyjnych * 100%

Jeżeli wskaźnik ROI jest ujemny, oznacza to, że inwestycja była nieopłacalna. Im wyższy wskaźnik tym inwestycja była bardziej opłacalna.
Jeżeli ROI wynosi 50% to zysk z inwestycji wynosi 50 gr na każdą wydaną złotówkę.

Należy pamiętać, że ROI jest wskaźnikiem bardzo ogólnym, który nie uwzględnia dodatkowych wydatków firmy między innymi wynagrodzeń pracowników lub kosztów produkcji.

5/5