507 392 548 lub 531 111 181 kontakt@studioa7.pl

Dopasowanie słów kluczowych

Dopasowanie słów kluczowych

Dopasowanie słów kluczowych – keyword match type – dzięki odpowiednio dobranego dopasowaniu słów kluczowych w Google AdWords webmaster może kontrolować, na jakie słowa kluczowe i frazy zbliżone będą wyświetlane reklamy produktów i usług . Wyróżnia się pięć typów dopasowania słów kluczowych, które różnią się sposobem zapisu słów kluczowych oraz sposobem ich wyszukiwania. Wyróżnia się:
dopasowanie do wyrażenia –  słowa kluczowe należy pisać w cudzysłowiu “słowa kluczowe”,
dopasowanie przybliżone – w pisaniu słów kluczowych nie używa się żadnych znaków dodatkowych,
modyfikator dopasowania przybliżonego – w celu ograniczenia wyświetlania synonimów słów kluczowych należy użyć modyfikatora +słowa +kluczowe,
dopasowanie ścisłe – w tym typie dopasowania do wpisywania słów kluczowych należy użyć nawiasu kwadratowego [słowa kluczowe],
dopasowanie wykluczające – w celu wykluczenia niepożądanych słów kluczowych należy użyć znaku -słowa kluczowe.
W celu określenia dopasowania słów kluczowych należy:
zalogować się na konto Google Ads,
wybrać z paska bocznego – słowa kluczowe,
kliknąć w duży przycisk “+” widoczny na ekranie głównym,
wybrać odpowiednią dla branży grupę reklam,
wpisać w polu “słowa kluczowe”, słowa które chcemy użyć dla wyszukiwania strony,
wybrać odpowiedni typ dopasowania lub zostawić w ustawionym automatycznie dopasowaniu przybliżonym,
kliknąć “Zapisz”.
Należy pamiętać, że typ dopasowania można zawsze zmienić w zależności od potrzeb i po sprawdzeniu wyników w wyszukiwaniach. 
Odpowiedni dobór typu dopasowania słów kluczowych będzie miał istotny wpływ na zasięg reklamy. Należy z rozwagą używać dopasowań słów kluczowych, tak aby reklama naszej strony dotarła do wielu użytkowników jednocześnie. Wybór odpowiedniego dopasowania słów kluczowych zależy  dużej mierze od budżetu, którym firma dysponuje oraz od prowadzonego biznesu.