507 392 548 lub 531 111 181 kontakt@studioa7.pl

Marketopedia

słownik pojęć marketingu online (SEO, SEM, social media)

SERM

SERM

SERM - ang. Search Engine Reputation Management - jest to proces polegający na budowaniu pozytywnego wizerunku firmy w Internecie poprzez korygowanie i aktualizowanie jej strony internetowej oraz na usuwaniu niekorzystnych, negatywnych opinii i komentarzy. Celem...

SERP

SERP

SERP - ang. Search Engine Results Page - jest to strona www, która wyświetla wyniki wyszukiwania na podstawie wpisanej frazy kluczowej w wyszukiwarce. SERP prezentuje jako wyniki wyszukiwania strony internetowe wraz z ich tytułami, adresami URL i krótkimi opisami....

Sitelinks

Sitelinks

Sitelinks - są to linki do podstron wyświetlane przez algorytmy Google pod wynikiem wyszukiwania. Sitelinks mają ułatwić poruszanie się i odnalezienie przez użytkownika informacji, której szuka. Algorytmy Google analizują daną stronę w kontekście wyszukiwanej frazy...

Site-wide link

Site-wide link

Site-wide link - jest to link, który występuje na każdej podstronie strony internetowej, forach i blogach. Site-wide link można znaleźć głównie u dołu strony w tak zwanej stopce lub sygnaturze.

Maksymalny CPC

Maksymalny CPC

Maksymalny CPC - czyli maksymalny koszt kliknięcia. Jest to maksymalna stawka ustalona przez właściciela reklamy (lub automatycznie dobrana w Google Ads), jaką zgodził się on zapłacić za każde kliknięcie w reklamę przez użytkownika.  Maksymalny CPC może być różny w...

KPI

KPI

KPI - ang. Key Performance Indicators - czyli kluczowe wskaźniki efektywności. KPI służą do monitorowania efektów oraz poprawności założonego celu w przedsiębiorstwie. Analiza KPI jest bardzo ważna i dostarcza szeregu niezbędnych informacji podczas prowadzenia firmy...

Liczba wyszukiwań

Liczba wyszukiwań

Liczba wyszukiwań - jest to wartość dostępna w Google Keyword Planner, która informuje o ilości wyszukiwań po wpisaniu przez użytkownika danej frazy lub słowa kluczowego. Parametr ten odnosi się do operacji wykonanych w ciągu ostatniego miesiąca. Analiza liczby...

Przewidywany współczynnik CTR

Przewidywany współczynnik CTR

Przewidywany współczynnik CTR - czyli przewidywany współczynnik klikalności. Jest to wartość szacowana w Google Ads, która informuje jaki jest stopień prawdopodobieństwa kliknięcia w reklamę przez użytkownika po wpisaniu danej frazy kluczowej.  Przewidywany...

Średnia liczba wyszukiwań

Średnia liczba wyszukiwań

Średnia liczba wyszukiwań - jest to wskaźnik, dostępny w Google Keyword Planner, informujący właściciela strony internetowej ile razy w ciągu ostatniego miesiąca zostało wpisane słowo kluczowe lub fraza kluczowa. Dane te stanowią średnią liczbę z ostatnich 12...

Zrzekanie się linków

Zrzekanie się linków

Zrzekanie się linków - jest to proces, który specjaliści SEO podejmują w stosunku do niechcianych linków prowadzących na stronę pozycjonowaną, czyli linków pochodzących ze stron o niskiej jakości oraz takich, które mogą być uznawane przez Google za spamerskie.  Tego...

Wynik jakości

Wynik jakości

Wynik jakości -  jest to narzędzie diagnostyczne dostępne w Google Ads, które informuje o jakości wyświetlanych reklam. Wynik jakości jest oznaczany w skali od 1 do 10. Im wyższy wynik tym reklama wypada korzystniej na tle innych reklamodawców.Wynik jakości jest...

Webinar

Webinar

Webinar - webinarium, czyli seminarium internetowe, które jest przeprowadzane w systemie online dzięki technologii webcast. Webinarium jest to nowoczesny sposób przekazywania informacji, głównie marketingowych, w czasie rzeczywistym, przy użyciu sieci...

Katalogowanie

Katalogowanie

Katalogowanie - jest to sposób pozycjonowania stron internetowych przez specjalistów SEO polegający na dodawaniu pozycjonowanej strony do katalogów internetowych. Jest to stara praktyka, stosowana już tylko przez bardzo małą grupę pozycjonerów.  Katalogowanie pozwala...

SWL

SWL

SWL - czyli system wymiany linków. Jest to działanie niezgodne z regulaminem Google dotyczącego pozycjonowania stron internetowych i zaliczane jest do praktyk Black Hat SEO.  System wymiany linków pozwala na automatyczne i szybkie publikowanie linków kierujących na...

White Hat SEO vs. Black Hat SEO

White Hat SEO vs. Black Hat SEO

Celem każdego specjalisty SEO oraz webmastera jest to, aby strona internetowa znalazła się jak najwyżej w wynikach wyszukiwania, najlepiej na pierwszym miejscu. Dzięki temu, jest ona widoczna dla użytkowników, zwiększa się sprzedaż, wzrasta konwersja, więcej...

White Hat SEO

White Hat SEO

White Hat SEO - są to działania z zakresu SEO zgodne z wytycznymi Google mające na celu zwiększenie widoczności strony internetowej oraz osiągnięcie wysokiej pozycji w wynikach wyszukiwania. White Hat SEO, czyli: kierowanie się etyką podczas pozycjonowania stron...

User-Agent

User-Agent

User-Agent - jest to nagłówek identyfikacyjny aplikacji klienckiej, która informuje, z jakiego rodzaju oprogramowania (na przykład wyszukiwarki, przeglądarki) korzysta dany internauta. Roboty Google posiadają swój własny user-agent, dlatego też są rozpoznawane...

User Experience

User Experience

User Experience - doświadczenie użytkownika, UX - jest to ogół wrażeń jakie doświadcza konsument podczas korzystania z danego produktu. UX odnosi się głównie do przestrzeni cyfrowej, czyli korzystania przez internautę stron internetowych. Na podstawie User...

Infografika

Infografika

Infografika - jest to forma przekazywania informacji poprzez wykorzystanie różnego rodzaju wizualizacje między innymi: mapy,wykresy,diagramy,tabele,rysunki,obrazy,wypunktowania,różne kolory czcionek,odpowiednią kolorystykę.  Celem stosowania infografiki jest...

Referrer

Referrer

Referrer - jest to adres strony internetowej odsyłający do docelowej strony www. Referrer jest wysyłany w nagłówku żądania HTTP. Dla właścicieli stron internetowych służy on do rozróżniania źródeł, z których pochodzą wejścia na daną witrynę. Przykład z Wikipedii...

Link

Link

Link - inaczej hiperłącze, odnośnik, odsyłacz - jest to element nawigacyjny, za pomocą którego użytkownik przenosi się do innej strony, pliku lub obrazu poprzez kliknięcie w niego. Link może występować w postaci pełnego adresu, do którego kieruje na przykład...

Recaptcha

Recaptcha

Recaptcha - jest to narzędzie stosowane przez właścicieli stron internetowych w celu ochrony przed spamerskimi robotami, które komentują masowo blogi i fora oraz automatycznie zakładają fałszywe konta. Narzędzie recaptcha wymusza na użytkowniku strony przed...

Link juice

Link juice

Link juice - dosłownie sok z linków - oznacza moc linków, czyli moc jaką przekazuje link umieszczony na innej stronie, stronie pozycjonowanej. Linki, które przekazują moc stronie pozycjonowanej są to linki z atrybutem dofollow. Na wartość linków, a tym samym na moc...

Tytuł linka

Tytuł linka

Tytuł linka - link title - jest to atrybut ułatwiający użytkownikowi orientację na stronie www, gdzie w tekście znajdują się różnego rodzaje linki odsyłające do innych stron/podstron lub obrazów. Tytuły dla linków tworzy się, gdy jego zakotwiczenie na stronie...

Link bezwzględny

Link bezwzględny

Link bezwzględny - absolute link lub link sztywny - jest to adres, który zawiera pełną ścieżkę dostępu prowadzącą do danego pliku i nie zależy on od miejsca ulokowania pliku z linkiem. Należy pamiętać, że stosując linki bezwzględne, podczas przenoszenia strony na inny...

Link względny

Link względny

Link względny - ang. relative link - droga jaką należy pokonać w celu przejścia z jednego pliku html do drugiego pliku html, który znajduje się w innym katalogu. Jeżeli oba pliki znajdują się w tym samym katalogu, to są dla siebie widoczne i nie trzeba pokonywać ...

Strona linkowana

Strona linkowana

Strona linkowana - jest to strona www, którą się pozycjonuje, czyli zwiększa jej widoczność w Internecie poprzez linkowanie (odesłanie) do niej z innych stron (strony linkujące) o wysokim wskaźniku jakości. Dzięki temu strona linkowana zyskuje w rankingu w...

Marketing szeptany

Marketing szeptany

Marketing szeptany - buzz marketing - jest to forma marketingu polegająca na przekazywaniu informacji jak największej liczbie osób poprzez spontaniczne opowiadanie lub dyskusję. Najczęstszą formą marketingu szeptanego są opisy produktów, ich zalet oraz korzyści na...

Martwy link

Martwy link

Martwy link - ang. dead link, broken link - link prowadzący do nieistniejącej strony. Po kliknięciu w martwy link użytkownik zostaje przekierowany do strony, która prawdopodobnie została usunięta i wówczas zostanie wyświetlony komunikat o błędzie 404. Martwe linki nie...

Linkowanie zewnętrzne

Linkowanie zewnętrzne

Linkowanie zewnętrzne - odnośniki (hiperłącza) w postaci różnego rodzaju linków, grafik i zdjęć, które po kliknięciu przenoszą użytkownika do innej strony internetowej. Linkowanie zewnętrzne to: linki przychodzące - linki ze stron o dobrej jakości (strony wysoko...

Mapa strony

Mapa strony

Mapa strony - ang. sitemap - jest to struktura całej strony internetowej, która ułatwia użytkownikowi poruszanie się po niej, a robotom Google indeksowanie jej podstron. Mapę strony stosuje się głównie w przypadku, gdy pozycjonowana strona jest rozbudowana (np. sklepy...

Linkowanie

Linkowanie

Linkowanie - ang. link building - budowanie pozycji strony za pomocą linków umieszczanych wewnątrz jednej strony (tzw. linkowanie wewnętrzne) oraz na innych stronach (linkowanie zewnętrzne). Linkowanie jest bardzo ważnym elementem w procesie pozycjonowania stron...

Linki wychodzące

Linki wychodzące

Linki wychodzące - inaczej outbound links - są to odnośniki kierujące użytkowników i roboty Google z danej strony internetowej do całkiem innej strony internetowej (do innej domeny). W pozycjonowaniu mają znaczenie linki wychodzące do stron o dużej mocy i dobrej...

Linki przychodzące

Linki przychodzące

Linki przychodzące - inaczej backlinki - najważniejszy rodzaj linków mający wpływ na pozycjonowanie strony internetowej w wynikach wyszukiwania. Linki przychodzące są odnośnikami, które kierują do danej strony internetowej z innych stron. Należy pamiętać, że...

Linki pośrednie

Linki pośrednie

Linki pośrednie - są to odnośniki, które kierują użytkownika danej strony oraz roboty Google do innej. W linkach pośrednich wykorzystywane jest przekierowanie 301 lub przekierowanie 302, które przenosi użytkownika poprzez inną domenę do interesującej go strony....

Linki sponsorowane

Linki sponsorowane

Linki sponsorowane - są to płatne linki wyświetlane w wyszukiwarce w formie reklamy. Linki sponsorowane są oznaczone w wyszukiwarce, tak że każdy użytkownik wie, która pozycja w wynikach wyszukiwania stanowi link sponsorowany. Płatne linki są wyświetlane nad innymi...

Linki naturalne

Linki naturalne

Linki naturalne - linki dodawane przez użytkowników bez wiedzy właściciela danej strony kierujące bezpośrednio do jego strony. Linki naturalne są dodawane bezinteresownie na różnych forach internetowych, blogach lub komentarzach. Często pojawiają się jako proste...

Hreflang

Hreflang

Hreflang - atrybut służący do wskazywania wyszukiwarce i robotom Google w jakich językach kodowana jest strona internetowa lub jej podstrona. Jeżeli na danej stronie jest zastosowany atrybut hreflang na przykład dla języka polskiego i angielskiego, to strona zostanie...

Harmonogram wyświetlania reklam

Harmonogram wyświetlania reklam

Harmonogram wyświetlania reklam - (Ad Sheduling), jest to narzędzie w Google Ads służące do planowania harmonogramu wyświetlania reklam w określone dni i godziny (wtedy gdy statystycznie jest najwięcej wyszukiwań danych słów kluczowych), a także bez określonych...

Googlebot

Googlebot

Googlebot - robot Google, jest to program Google, który indeksuje strony internetowe. Zadaniem Googlebota jest odnajdywanie stron internetowych, analizowanie ich i za pomocą odnośników przechodzenie z jednej strony na drugą, tworząc indeks dla wyszukiwarki Google....

Google Search Console

Google Search Console

Google Search Console - (wcześniej Google Webmaster Tool) - darmowa platforma internetowa składająca się z kilku narzędzi, służących do monitorowania pozycji strony internetowej w  wynikach wyszukiwania oraz pozwalających na rozwiązywanie problemów z nią...

Google Moja Firma

Google Moja Firma

Google Moja Firma - (GMF - Google My Business) - bezpłatne narzędzie Google umożliwiające promowanie profilu swojej firmy oraz jej stronę internetową w wyszukiwarce oraz Mapach Google. Posiadanie konta w GMF umożliwia tworzenie wizytówki firmy i wyświetlenie jej w...

Google Grafika

Google Grafika

Google Grafika - wyszukiwarka Google, która umożliwia użytkownikom przeszukiwanie plików graficznych dostępnych na stronach internetowych. Poprzez wpisanie odpowiedniego słowa kluczowego, roboty Google przeszukują strony internetowej pod względem graficznym i...

Google Analytics

Google Analytics

Google Analytics - narzędzie firmy Google służące do generowania raportów z analizy statystyk serwisów www. Główne zadania Google Analytics to: generowanie raportów związanych z ruchem na stronie internetowej,integrowanie konta z Google Ads i tworzenie statystyk z...

Google Adsense

Google Adsense

Google Adsense - serwis reklamowy Google przeznaczony dla właścicieli witryn internetowych, służący do rezerwowania powierzchni na stronach internetowych dla swoich reklam i późniejsze jej wykorzystanie poprzez Google Ads. Google Adsense stosowane jest również w...

Google Ads

Google Ads

Google Ads - (do 2018 roku Google AdWords), system reklamowy Google umożliwiający wyświetlanie płatnych linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania oraz na YouTube i innych stronach. Dzięki Google Ads firma może zwiększyć liczbę odwiedzin swojej strony oraz liczbę...

Geolokalizacja

Geolokalizacja

Geolokalizacja - umożliwia ustalenie położenia użytkownika strony internetowej w celu reklamowania oraz wyszukiwania konkretnych usług i produktów znajdujących się w okolicy na przykład restauracji, sklepów, salonów usługowych, pomocy drogowej itp. Ustalenie...

Fresh Site Bonus

Fresh Site Bonus

Fresh Site Bonus - bonus dla nowopowstałej (świeżej) strony nakładany przez Google (FSB). Dzięki FSB nowa strona jest pozycjonowana wyżej w wynikach wyszukiwania niż jej prawdziwa, wypracowana pozycja. Bonus ten trwa przez kilka dni lub tygodni, a po jego wygaśnięciu...

Footer

Footer

Footer - dokładnie Footer Link - jest to link znajdujący się w dolnej części strony (w stopce), który kieruje użytkowników do innych podstron lub innych stron zewnętrznych. Często spotykany w sklepach internetowych, gdzie w dolnej części strony znajdują się linki...

Fraza kluczowa

Fraza kluczowa

Fraza kluczowa - inaczej słowa kluczowe, to wyrazy które są wpisywane w wyszukiwarce w celu znalezienia konkretnej informacji, produktów i usług oraz wykorzystywane są w różnego typu akcjach marketingowych, reklamach i portalach społecznościowych.

Ruch na stronie

Ruch na stronie

Ruch na stronie - jest wyznacznikiem skuteczności działań SEO i oznacza liczbę użytkowników, którzy odwiedzili stronę internetową w określonym czasie. Może być również definiowany jako potencjał słów kluczowych, po wpisaniu których zwiększa się widoczność strony...

Błąd 404

Błąd 404

Błąd 404 - jest kodem błędu odpowiedzi HTTP (HTTP 404, Not Found), który oznacza, że szukana strona internetowa lub plik nie istnieje po udanym połączeniu się z serwerem, dlatego ważne jest aby nie mylić go z błędem "serwer not found", który świadczy o braku...

CPC

CPC

CPC - czyli cost per click - jest to współczynnik efektywności reklamy, czyli stosunek kosztów emisji reklamy do liczby kliknięć w tę reklamę. CPC stosowany jest jako model rozliczeniowy w kampaniach reklamowych internetowych tzw. Pay Per Click (PPC - płatność za...

Breadcrumbs

Breadcrumbs

Breadcrumbs - w wolnym tłumaczeniu "okruszki chleba" - jest jednym z elementów nawigacji na stronie internetowej, który zwiększa jej użyteczność i ułatwia użytkownikom poruszanie się, w szczególności na bardzo rozbudowanych witrynach. Breadcrumbs to linki wewnętrzne...

CTR

CTR

CTR - z ang. click through rate, czyli współczynnik klikalności reklamy wyrażony w procentach, jako stosunek liczby kliknięć do ilości wyświetleń danej reklamy. CTR można wyrazić wzorem CTR [%] = (liczba kliknięć w reklamę/liczba wyświetleń reklamy) * 100% Przykład...

Case study

Case study

Case study - studium/analiza przypadku. Metoda polegająca na analizie przypadku (jednostki, organizacji, zjawiska, zdarzenia, firmy lub przedsiębiorstwa), dzięki której możliwe jest rozwiązanie problemów badanego przypadku (np. porażka przedsiębiorstwa) i w...

Reklamy elastyczne

Reklamy elastyczne

Reklamy elastyczne - są to reklamy w Google Ads, które automatycznie dopasowują się do zapytań użytkownika. Google Ads tworzy z podanych nagłówków, opisów, grafik i obrazów różnego rodzaju kombinacje, które są odpowiednie i najbardziej trafne do wpisanego przez...

Reklamy natywne

Reklamy natywne

Reklamy natywne - native advertising - są to reklamy, które przedstawiają obiektywny i nieinwazyjny tekst lub artykuł niezwiązany bezpośrednio z reklamodawcą. Zadaniem reklamy natywnej jest zaciekawienie czytelnika dobrym tekstem bądź zdjęciem, a umieszczenie...

Filtr Google

Filtr Google

Filtr Google - jest to kara nakładana przez Google za tworzenie i pozycjonowanie stron niezgodnie z ustalonymi przez nich zasadami. Nałożenie filtra Google na stronę powoduje jej gwałtowny spadek w wynikach wyszukiwania, obniżenie odwiedzalności strony, a nawet jej...

Filtr ręczny

Filtr ręczny

Filtr ręczny - kara nakładana przez Google za prowadzenie strony w sposób niezgodny z ich wytycznymi. Filtr ręczny jest nakładany przez pracowników Google, którzy codziennie sprawdzają strony pod względem zgodności ze wskazówkami Google. Gdzie szukać informacji o...

Filtr algorytmiczny

Filtr algorytmiczny

Filtr algorytmiczny - jest to filtr Google nakładany automatycznie przez wyszukiwarkę bez wiedzy i informacji administratora strony. Nałożony filtr algorytmiczny charakteryzuje się tym, że powoduje on nagły spadek odwiedzalności strony oraz jej pozycji w wynikach...

Featured Snippets

Featured Snippets

Featured Snippets - wynik wyszukiwania w Google, wyświetlane jako odpowiedź na konkretne pytanie użytkownika (np. co to jest featured snippets) wraz z podanym źródłem (czyli stroną), z której pochodzi cytowana odpowiedź (najczęściej wikipedia lub strony branżowe)....

Fanpage

Fanpage

Strona dla fanów (Fan Page) - konto na portalu społecznościowym Facebook, przeznaczona dla fanów aktora, piosenkarza, malarza, ale również dla klientów (teraźniejszych i potencjalnych) danej firmy, instytucji, przedsiębiorstwa (strona firmowa). Z tego względu, że z...

Dynamic Search Ads

Dynamic Search Ads

Dynamic Search Ads - czyli dynamiczne reklamy tekstowe (DSA)  - tworzone automatycznie na podstawie już istniejących tekstów (słów kluczowych, lub najczęściej wyszukiwanych przez użytkowników fraz kluczowych) na danej stronie internetowej. Reklamy dynamiczne są...