507 392 548 lub 531 111 181 kontakt@studioa7.pl

Direct Admin

Direct Admin

Direct Admin – jest to graficzny panel zarządzania serwerem, który ułatwia użytkownikowi zarządzanie swoją stroną internetową. Jest to program bardzo intuicyjny przydatny głównie dla początkujących użytkowników.  Podczas stosowania DirectAdmin użytkownik nie musi znać obsługi systemu w trybie tekstowym żeby wykonać takie czynności jak między innymi: tworzenie i zarządzanie bazami danych, tworzenie kont pocztowych lub tworzenie osobnego backup-a. W celu logowania do panelu DirectAdmin należy podać  adres IP  swojego serwera VPS oraz numer portu 2222. W nazwie użytkownika należy wpisać “admin”, a hasło zostanie przesłane na adres e-mail potwierdzający aktywację konta.