5/5

Spis treści

Time to first byteskrót TTFB – czyli czas reakcji serwera, który jest wyznaczany poprzez pomiar czasu, który upłynął od wpisania adresu strony www w przeglądarce lub kliknięcia w baner reklamy do załadowania się strony, czyli odpowiedzi serwera. 

Time To First Byte jest podawany w mikrosekundach i jest głównym parametrem, który określa szybkość ładowania się strony. Pomiary wykonuje się za pomocą narzędzi internetowych takich jak: GtMetrix.com czy PageSpeed Google.

5/5