507 392 548 lub 531 111 181 kontakt@studioa7.pl

Algorytm Google Panda

Algorytm Google Panda

Algorytm Google Panda – algorytm został wprowadzony w 2011 roku w odpowiedzi na błyskawicznie przyrastającą liczbę niskiej jakości stron (o charakterze spamowym) zawierających zduplikowane oraz sztucznie generowane, treści tworzonych głównie pod potrzeby SEO. Głównym zadaniem Pandy jest zwiększenie widoczności witryn wysokiej jakości zawierających merytoryczne i unikalne teksty, umożliwiających prezentację jak najbardziej dostosowanych wyników do zapytania, przy jednoczesnym obniżeniu rankingu stron które nie niosą realnej wartości dla użytkownika. Mechanizm działania algorytmu polega na sprawdzeniu, czy:
publikowane treści są unikalne i nie wpisują się w definicję plagiatu,
zamieszczone treści na poszczególnych podstronach w ramach jednego serwisu nie są duplikowane,
strona posiada wystarczającą ilość tekstu (im bardziej rozbudowana treści ty wyższa ocena Google),
publikowane treści są spójne merytorycznie,
forma treści jest naturalna., tzn. czy zawarte w treści słowa kluczowe są naturalnie wkomponowane w tekst (szczególnie istotne pod kątem SEO).