507 392 548 lub 531 111 181 kontakt@studioa7.pl

Black Hat SEO

Black Hat SEO

Black Hat SEO – w skrócie BHS, to strategia pozycjonowania serwisów internetowych niezgodna z wytycznymi Google dla webmasterów (jest przeciwieństwem praktyk pożądanych – White Heat SEO). Techniki BHS są stosowane w celu osiągnięcia szybkich wzrostów w rankingu wyszukiwania w bardzo krótkim czasie. Niestety stosowanie praktyk Black Hat SEO jest bardzo ryzykowne ze względu na wysokie prawdopodobieństwo otrzymania kar i sankcji o różnym stopniu dotkliwości.
Poniżej przedstawiamy ogólną charakterystykę możliwych do nałożenia kar przez Google:
kara nałożona ręcznie przez osoby oceniające jakość wyników wyszukiwania (tzw. ręczni Raterzy). Jest to stosunkowo łagodna kara Google. Informacja o jej nałożeniu jest przekazywana za pośrednictwem usługi Google Serch Console. W tym przypadku zostaniemy poinformowani co jest przyczyną niezgodności z wytycznymi. i po usunięciu nieprawidłowości (np. usunięciu nieprzyjaznego linka) oraz poinformowaniu o tym fakcie pracownika Google nałożona kara zostanie anulowana;
znacznie surowszą i długotrwałą karą od opisanej powyżej jest tzw. filtr algorytmiczny. Filtr algorytmiczny jest nakładany automatycznie przez wyszukiwarkę, w dodatku bez oficjalnego powiadomienia i bez wskazywania przyczyn/źródeł problemu. Działanie filtra powoduje wyraźny spadek ruchu i pozycji strony w wynikach wyszukiwania w zakresie dotyczącym danej frazy lub zbioru fraz kluczowych. Kara zostanie cofnięta w sposób automatyczny, dopiero po usunięciu wszystkich niezgodności z wytycznymi Google;
Najbardziej dotkliwym rodzajem kary za nagminne i szerokie stosowanie technik Black Hat SEO jest całkowite zablokowania indeksowania przez roboty Google i brak widoczności strony i podstron w wynikach wyszukiwania.
Natomiast w zakresie technik wykorzystywanych do pozycjonowania stron internetowych, które są uznawane za działania Black Hat SEO można wymienić np.:
upychanie słów kluczowych (Keyword Stuffing) – to działanie polegające na nadmiernym i nienaturalnym zamieszczaniu słów kluczowych na danej witrynie w tekstach, we fragmentach kodu strony, w meta tagach, czy atrybutach Alt. Ponadto za Keyword Stuffing uznaje się również tworzenie bloków tekstu ze spisem miast, województw lub numerów telefonów, które nie są związane w sposób naturalny z treścią;
maskowanie (Cloaking) – to ukrywanie treści, linków i innych elementów wskutek czego treści odczytywane przez roboty wyszukiwarek są niezgodne z treścią przeznaczoną dla użytkownika. Przykładem maskowania jest np. stosowanie w treści białej czcionki na białym tle, czy manipulowanie marginesami w stylach CSS w celu umieszczania tekstów poza obszarem widocznym dla użytkownika;
stosowanie systemów wymiany linków (SWL) – działania zmierzające do szybszego pozycjonowani stron z wykorzystaniem oprogramowania do wymiany linków, które umożliwia publikację linków na witrynach użytkowników, którzy wyrazili zgodę na udział w danym systemie (np. w formule udostępnij mój link, a ja udostępnię twój);
stosowanie stron przejściowych (Doorway pages) – działania polegające na celowym tworzeniu stron internetowych pod dane frazy z których użytkownik jest przekierowywany za pomocą linków do innego miejsca (najczęściej niezwiązanego merytorycznie z tą stroną);
Do technik DHS należą również: spamowanie, tworzenie złośliwych stron (najczęściej w celu wyłudzenia informacji), nadużywanie znaczników rozszerzonych, parasite hosting, wysyłanie zautomatyzowanych zapytań Google i inne działania niezgodne z wytycznymi Google.