5/5

Spis treści

Geolokalizacja – umożliwia ustalenie położenia użytkownika strony internetowej w celu reklamowania oraz wyszukiwania konkretnych usług i produktów znajdujących się w okolicy na przykład restauracji, sklepów, salonów usługowych, pomocy drogowej itp.

Metody ustalania geolokalizacji

Ustalenie geolokalizacji, czyli współrzędnych geograficznych, określa się głównie za pomocą:

  • odbiorników GPS – położenie ustala się na podstawie odbiorników w telefonie oraz pozycji satelitów,
  • IP urządzenia użytkownika.

Przykład zastosowania geolokalizacji

Użytkownik wpisując hasło na przykład „hotel” w telefonie komórkowym z włączoną lokalizacją i znajdujący się na przykład w mieście Bydgoszcz, dostanie jako wynik wyszukiwania tylko hotele znajdujące się w Bydgoszczy.

Dlatego też, podczas pozycjonowania strony internetowej, warto dodać mapkę obiektu oraz dokładne dane adresowe. 

Należy pamiętać, że wyniki wyszukiwania mogą być różne dla różnych urządzeń, w zależności od ich ustawień (włączona lokalizacja, wi-fi, gps) oraz od preferencji danego użytkownika. 

5/5