507 392 548 lub 531 111 181 kontakt@studioa7.pl

Webinar

Webinar – webinarium, czyli seminarium internetowe, które jest przeprowadzane w systemie online dzięki technologii webcast. Webinarium jest to nowoczesny sposób przekazywania informacji, głównie marketingowych, w czasie rzeczywistym, przy użyciu sieci internetowej. Dzięki tego rodzaju prowadzenia seminarium wykładowca jest w stałym kontakcie z uczestnikiem/klientem oraz może wchodzić z nim w bezpośrednią interakcję. Jest to sposób wygodny oraz ułatwiający bezpośredni kontakt zarówno dla nowych klientów jak i dla nowopowstałych firm.