Google Analytics

Google Analytics

Google Analytics – narzędzie firmy Google służące do generowania raportów z analizy statystyk serwisów www.

Główne zadania Google Analytics

  • generowanie raportów związanych z ruchem na stronie internetowej,
  • integrowanie konta z Google Ads i tworzenie statystyk z odwiedzin,
  • jednoczesne zbieranie danych z nieograniczonej ilości stron internetowych. 

Informacje statystyczne znajdujące się w raportach w Google Analytics

  • ogólny ruch użytkowników na stronie internetowej,
  • liczba użytkowników w podziale na dni i godziny,
  • liczba użytkowników w danej chwili,
  • kanały dzięki którym pozyskuje się klientów,
  • realizacja postawionych celów,
  • liczba wyświetleń reklamy w Google Ads,
  • utrzymanie klientów w danych tygodniach. 

Wszystkie dane w Google Analytics prezentowane są graficznie za pomocą wykresów i tabel.