Studio A7 - agencja SEO/SEM/SXO/AI
5/5

Spis treści

Hreflang – atrybut służący do wskazywania wyszukiwarce i robotom Google w jakich językach kodowana jest strona internetowa lub jej podstrona.

Przykład zastosowania atrybutu hreflang

  1. Jeżeli na danej stronie jest zastosowany atrybut hreflang na przykład dla języka polskiego i angielskiego, to strona zostanie wyświetlona zarówno dla użytkownika szukającego danej frazy w języku polskim jak i angielskim.

2. Jeżeli dana witryna działa zarówno na rynku polskim i na przykład niemieckim, to po zastosowaniu atrybutu hreflang, będzie ona wyświetlana zarówno w Polsce jak i Niemczech.

Atrybut hreflang a pozycjonowanie

Stosowanie na stronie atrybutu hreflang, jest istotne w procesie pozycjonowania strony. Dzięki temu strona internetowa zostanie zaindeksowana wyżej w rankingu wyszukiwania niż strona bez atrybutu hreflang

Sposoby wdrożenia atrybutu hreflang na stronie internetowej

  • w sekcji ‘head’ na stronie – atrybut hreflang należy dodać we wszystkich sekcjach ‘head’, które mają różne wersje językowe,
  • w nagłówku HTTP – stosowane dla podstron, które są plikami PDF, a nie HTML,
  • w mapie witryny XML – można to zrobić za pomocą znacznika <loc>, który określa URL z odpowiednimi wersjami językowymi. 

Strona z prawidłowo wdrożonym hreflangiem powinna posiadać odniesienia do innych wersji językowych, jak również do samej siebie. Należy pamiętać, by ten sam zestaw tagów <link> znalazł się na każdej stronie wymienionej w tym tagu.

Przykład hreflang

<link rel=”alternate” hreflang=”pl” href=”https://przyklad.com/pl/”/>

<link rel=”alternate” hreflang=”en” href=”https://przyklad.com”/>

Bez względu na wybraną metodę wdrożenia atrybutu hreflang, należy pamiętać aby na każdej stronie był on jednakowy. 

Stosowane kody językowe dla każdej metody należy wyrażać zgodnie z ISO 639-1, natomiast kody dla regionu zgodnie z ISO 3166-1 Alfa 2. 

5/5