Studio A7 - agencja SEO/SEM/SXO/AI
5/5

Spis treści

KPIang. Key Performance Indicators – czyli kluczowe wskaźniki efektywności.

KPI – charakterystyka

KPI służą do monitorowania efektów oraz poprawności założonego celu w przedsiębiorstwie. Analiza KPI jest bardzo ważna i dostarcza szeregu niezbędnych informacji podczas prowadzenia firmy np. satysfakcję klientów z danego produktu można zmierzyć poprzez zestawienie ilości reklamacji/zwrotów w stosunku do całkowitej ilości sprzedaży. 

Kluczowe wskaźniki efektywności są mierzalne, można wykonywać z nich zestawienia, wykresy, tabele i porównywać jak obrany cel zmienia się w czasie.

Czy należy coś poprawić, ulepszyć, wymienić? – w celu znalezienia odpowiedzi na wszystkie postawione pytania, należy wdrażać KPI w przedsiębiorstwie. 

Zasady wybierania kluczowych wskaźników efektywności KPI

Zasady poprawnego wybierania KPI – kluczowych wskaźników efektywności:

  • należy wybierać maksymalnie kilkanaście KPI w zależności od ilości danych oraz zasięgu ustawionego celu,
  • należy określić dokładny cel jaki chce się osiągnąć, w celu analizy czy został on osiągnięty,
  • należy zestawić do analizy i obserwacji nie tylko wskaźniki pozytywne ale również te przynoszące straty i wpływające negatywnie na osiągnięcie postawionego celu.

Należy pamiętać, że w zależności od prowadzonej kampanii marketingowej wybór KPI będzie się różnił.

5/5