507 392 548 lub 531 111 181 kontakt@studioa7.pl

Case study

Case study

Case study – studium/analiza przypadku. Metoda polegająca na analizie przypadku (jednostki, organizacji, zjawiska, zdarzenia, firmy lub przedsiębiorstwa), dzięki której możliwe jest rozwiązanie problemów badanego przypadku (np. porażka przedsiębiorstwa) i w następstwie zastosowanie tych rozwiązań w innych działających na tej samej zasadzie przypadkach, w celu uniknięcia tych samych problemów. Case study wykorzystuje się również w celach prezentacji Klientom korzyści wynikających ze współpracy z daną firmą lub przedsiębiorstwem, a także wykonuje się analizę kompetencji firmy w danym obszarze działania dla konkretnego Klienta, ukazując w jaki sposób za pomocą danych produktów i usług można rozwiązać jego problemy. Studium przypadku składa się z trzech etapów: projektowanie (należy określić cel  i zakres działania, pytania wstępne oraz badany przypadek), zbieranie i analiza danych (tworzenie bazy danych na podstawie zebranych materiałów), wnioskowanie (analiza danych i wyciąganie wniosków). Prezentacja wszystkich zgromadzonych danych oraz wnioski z analizy przedstawia się w sposób graficzny i liczbowy w czytelnych tabelach i na wykresach