5/5

Spis treści

Case study – studium/analiza przypadku. Metoda polegająca na analizie przypadku (jednostki, organizacji, zjawiska, zdarzenia, firmy lub przedsiębiorstwa), dzięki której możliwe jest rozwiązanie problemów badanego przypadku (np. porażka przedsiębiorstwa) i w następstwie zastosowanie tych rozwiązań w innych działających na tej samej zasadzie przypadkach, w celu uniknięcia tych samych problemów.

Obszar stosowania case study

Case study wykorzystuje się również w celach prezentacji Klientom korzyści wynikających ze współpracy z daną firmą lub przedsiębiorstwem, a także wykonuje się analizę kompetencji firmy w danym obszarze działania dla konkretnego Klienta, ukazując w jaki sposób za pomocą danych produktów i usług można rozwiązać jego problemy.

Case study składa się z trzech etapów

  • projektowanie – należy określić cel  i zakres działania, pytania wstępne oraz badany przypadek,
  • zbieranie i analiza danych – tworzenie bazy danych na podstawie zebranych materiałów,
  • wnioskowanie – analiza danych i wyciąganie wniosków.
Case study - studio a7
Case study – studio a7

Prezentacja wszystkich zgromadzonych danych oraz wnioski z analizy przedstawia się w sposób graficzny i liczbowy w czytelnych tabelach i na wykresach

5/5