507 392 548 lub 531 111 181 kontakt@studioa7.pl

Średnia liczba wyszukiwań

Średnia liczba wyszukiwań

Średnia liczba wyszukiwań – jest to wskaźnik, dostępny w Google Keyword Planner, informujący właściciela strony internetowej ile razy w ciągu ostatniego miesiąca zostało wpisane słowo kluczowe lub fraza kluczowa. Dane te stanowią średnią liczbę z ostatnich 12 miesięcy. 

Dane liczbowe z narzędzia Google Keyword Planner są uogólniane do najbliższego przedziału liczbowego, co  oznacza, że jeżeli słowo kluczowe zostało wpisane w wyszukiwarkę:

  • 0-5 razy, to średnia liczba wyszukiwań wyniesie 0,
  • 5-10 razy, to średnia liczba wyszukiwań wyniesie 10,
  • 10-20, to średnia liczba wyszukiwań wyniesie 20,

i tak dalej.

Aktualnie w Google Keyword Planner dla polskich wyszukiwań jest dostępnych 70 przedziałów liczbowych.