5/5

Spis treści

Referrer – jest to adres strony internetowej odsyłający do docelowej strony www. Referrer jest wysyłany w nagłówku żądania HTTP. Dla właścicieli stron internetowych służy on do rozróżniania źródeł, z których pochodzą wejścia na daną witrynę.

Przykład z Wikipedii

Jeśli na hipotetycznej stronie  http://www.example.org/referring_page znajdowałby się link do niniejszego artykułu i użytkownik kliknąłby w ten odnośnik, jego przeglądarka wysłałaby do serwera Wikipedii żądanie, którego nagłówek zawierałby między innymi następujące wartości:

GET /wiki/HTTP%20referer HTTP/1.1
Host: pl.wikipedia.org
Referer: http://www.example.org/referring_page
5/5