Standardowe reklamy tekstowe

Standardowe reklamy tekstowe

Spis treści - Standardowe reklamy tekstowe

Standardowe reklamy tekstowe – format reklamy w Google Ads zastąpiony obecnie rozszerzonymi reklamami tekstowymi i reklamami elastycznymi w sieci reklamowej Google.

Standardowe reklamy tekstowe – budowa

  • nagłówek,
  • dwa pola tekstowe,
  • wyświetlany adres URL.