Studio A7 - agencja SEO/SEM/SXO/AI
5/5

Spis treści

Rozszerzone reklamy tekstowe – płatne reklamy tekstowe tworzone w Google Ads wyświetlane w wynikach wyszukiwania jako pierwsze i oznaczone jako “Reklama”. W porównaniu do zwykłej reklamy tekstowej zawierają o jeden nagłówek i pole tekstowe więcej oraz opcjonalne pole “Ścieżka”.

Budowa rozszerzonych reklam tekstowych

Rozszerzone reklamy tekstowe składają się z:

  • trzech nagłówków, składających się z maksymalnie 30 znaków, w tym dwa nagłówki są obowiązkowe, natomiast trzeci opcjonalny. Nagłówki oddzielone są od siebie pionową kreską i wyświetlane są obok siebie. W nagłówkach zawarte są słowa kluczowe.
  • wyświetlanego adresu URL jest to końcowy adres URL domeny, na którą użytkownik zostanie przekierowany po kliknięciu w reklamę. Adres URL jest wyświetlany w kolorze zielonym pod nagłówkami.
  • pola “Ścieżka” – pole opcjonalne, w którym wpisuje się wyrazy związane z oferowanymi produktami lub usługami. Pole “Ścieżka” jest wyświetlane po adresie URL.
  • dwóch pól tekstowych – każde pole może składać się z 90 znaków. W tym miejscu opisane są szczegółowo produkty i usługi, które są oferowane. 

Rozszerzone reklamy tekstowe tworzy się w Google Ads, gdzie są sprawdzane przez Google pod kątem poprawności redakcyjnej.  Dopiero po zaakceptowaniu reklamy przez Google zostanie ona wyświetlona w wynikach wyszukiwania. 

Wszystkie reklamy tekstowe od 31 stycznia 2017 są edytowane w formacie rozszerzonej reklamy tekstowej. 

Należy pamiętać, że rozszerzonej reklamy tekstowej nie można tworzyć w kampaniach w sieci reklamowej.

5/5