5/5

Spis treści

Core Web Vitals – jest to wskaźnik jakości strony opracowany przez Google. Jego nadrzędnym zadaniem jest określenie tempa ładowania stron www oraz płynności interakcji z nimi. Dzięki opracowaniu tego wskaźnika jakość techniczna stron również jest uznawana jako czynnik rankingowy wyszukiwarki Google

.

Wskaźnik dzieli się na trzy kluczowe kategorie: pierwszą jest LCP (Largest Contentful Paint), odpowiada ona za przedstawienie czasu ładowania głównej, największej, części witryny. Strony oznaczone jako te z dobrą jakością powinny mieć ten czynnik poniżej 2,5sek. W sytuacji gdy jest on większy może to świadczyć o nieodpowiednim doborze wielkości plików, które na stronie chcemy wyświetlić. Drugim czynnikiem jest FID (First Input Delay), świadczy on o opóźnieniu dla załadowania elementów z którymi użytkownik może wejść w interakcję. Wskaźnik ten najlepiej gdyby był na poziomie poniżej 100 milisekund. Trzecim wskaźnikiem jest CLS (Cumulative Layout Shift). Wskaźnik ten reprezentuje przesunięcia strony na skutek pojawienia się nieoczekiwanych (lub oczekiwanych) elementów (takich jak np. pojawiająca się reklama Google AdWords). Wskaźnik ten nie jest wyrażony w sekundach jako iż chodzi w nim o to, żeby generalnie strona jak najmniej się „zniekształcała”. Wynik tego wskaźnika jest uznawany za poprawny gdy wynosi poniżej 0.1.

5/5