507 392 548 lub 531 111 181 kontakt@studioa7.pl

Wynik jakości

Wynik jakości

Wynik jakości –  jest to narzędzie diagnostyczne dostępne w Google Ads, które informuje o jakości wyświetlanych reklam. Wynik jakości jest oznaczany w skali od 1 do 10. Im wyższy wynik tym reklama wypada korzystniej na tle innych reklamodawców.Wynik jakości jest określany na podstawie wyszukiwanego słowa kluczowego przez użytkownika i wyznaczany z historii wyświetleń danej reklamy po wpisaniu frazy kluczowej. Jest to narzędzie, które określa tylko wrażenia użytkownika po wpisaniu danej frazy kluczowej, a nie jest wskaźnikiem wydajności. Wynik jakości jest obliczany na podstawie trzech komponentów:

  • przewidywanego współczynnika klikalności CTR, czyli prawdopodobieństwa kliknięcia w reklamę przez użytkownika po jej wyświetleniu,
  • trafności reklamy, czyli w jakim stopniu reklama odpowiada wprowadzonej frazie kluczowej,
  • jakości strony docelowej, czyli jaki jest stopień przydatności strony docelowej, na którą zostanie przekierowany użytkownik po kliknięciu w reklamę. 

Każdy z wyżej wymienionych komponentów jest oceniany i otrzymuje:

  • ocenę “powyżej przeciętnej”,
  • ocenę “przeciętną”,
  • ocenę “poniżej przeciętnej”.

Analiza ocen każdego komponentu pozwala ustalić, który z nich można dodatkowo ulepszyć aby wynik jakości był wyższy.