Studio A7 - agencja SEO/SEM/SXO/AI
5/5

Spis treści

Featured Snippets – wynik wyszukiwania w Google, wyświetlane jako odpowiedź na konkretne pytanie użytkownika (np. co to jest featured snippets) wraz z podanym źródłem (czyli stroną), z której pochodzi cytowana odpowiedź (najczęściej wikipedia lub strony branżowe). Featured Snippets wyświetlane są na samej górze przed innymi wynikami wyszukiwania (tzw. pozycja 0) oraz prezentowane są w ramkach, aby były dobrze widoczne dla użytkownika.

Aby strona internetowa była przedstawiona jako Featured Snippets musi:

  • znajdować się na niej odpowiedź na pytanie zadane przez użytkownika i musi być ona zawarta w 300 znakach, ponieważ tylko tyle znaków Google przedstawia w wynikach Featured Snippets.
  • mieć wysoką pozycję w wyszukiwarce Google. Im strona lepszej jakości (najlepiej, gdy strona znajduje się w pierwszej dziesiątce w pozycjach wyszukiwania), tym bardziej prawdopodobne że Google wyświetli stronę internetową jako Featured Snippets. Należy jednak pamiętać, że to Google wybiera, która strona zostanie wyświetlona w pozycji 0 i nie są znane dokładne czynniki którymi się kierują podczas tego wyboru.

Przestrzegając jednak powyższych zaleceń oraz wykonując optymalizację strony pod względem SEO można liczyć na to, że Google wyświetli stronę w pozycji 0 jako Featured Snippets. Warto również założyć bloga firmowego, którego treść będzie związana z konkretnym tematem oraz będą na nim znajdować się konkretne pytania i odpowiedzi do rozwiązania różnych potencjalnych problemów.

Wyróżnia się kilka typów Featured Snippets

  • paragraf/akapit – stanowi ponad 70% wyświetlanych Featured Snippets i składa się z krótkiego i zwięzłego opisu oraz zdjęcia (źródłem jest głównie wikipedia). Aby Featured Snippets wyświetlał się jako paragraf należy odpowiedź na pytanie zawrzeć w akapicie (paragrafie) strony,
  • lista – stanowi około 28% wyświetlanych Featured Snippets i występuje głównie przy wyszukiwaniu przepisów na potrawy. Aby Featured Snippets wyświetlał się jako lista należy na stronie zawrzeć szczegółową i wypunktowaną listę, która będzie odpowiadać na pytanie “Jak zrobić…” lub “Jak przygotować…” itp;
  • tabele – około 1,5% wyświetlanych Featured Snippets i dotyczą głównie kursu walut oraz do przedstawienia różnych statystyk. W celu wyświetlenia Featured Snippets jako tabela należy zawrzeć w kodzie HTML strony przed tekstem, który ma być pokazywany jako tabela (wyświetlane są pierwsze 4 wersy z tabeli);
  • grafika/zdjęcie – wyświetlają się głównie, gdy użytkownik poszukuje konkretnego produktu. Aby zdjęcia z naszej strony były wyświetlane w pozycji 0 należy dodać na stronie odpowiednie znaczniki.

5/5