Studio A7 - agencja SEO/SEM/SXO/AI
5/5

Spis treści

Meta Dane – czyli dane o danych. Jest to zbiór informacji określające źródła informacji, czyli “informacje o informacjach”. Pomagają uporządkować oraz zidentyfikować informacje opisujące dany obiekt. 

Meta dane – podział

Metadane dzieli się na:

  • metadane administracyjne – są to informacje dotyczące zarządzaniem zasobami, czyli data utworzenia dokumentu, typ dokumentu, sposób utworzenia, dostęp do zasobów,
  • metadane opisowe – jest to zbiór danych i informacji dotyczących całego obiektu między innymi tytuł, streszczenie, autor, słowa kluczowe, ułatwiają odnalezienie zasobów i ich identyfikację,
  • metadane strukturalne – informacje dotyczące logicznego i fizycznego związku pomiędzy częściami obiektu, modele danych i dane referencyjne.

Za pomocą metadanych opisuje się strony internetowe oraz dokumenty w bibliotekach cyfrowych.  Istnieją dwa sposoby na udostępnianie metadanych w sieci XML i RDF. 

W celu wprowadzania metadanych do zasobów stosuje się słowniki Dublin Core, FOAF, SKOS, ADMS, Data Catalog Vocabulary DCAT. 

5/5