Studio A7 - agencja SEO/SEM/SXO/AI
5/5

Spis treści

Noindex – jest to dyrektywa, która może występować jako metatag lub jako nagłówek w odpowiedzi HTTP, informująca roboty przeglądarki aby nie indeksowały skanowanej strony. Jeżeli podczas skanowania strony przez roboty przeglądarki znajdą dyrektywę noindex, to nie zaindeksują jej w wynikach wyszukiwania i strona nie będzie wyświetlana.

Stosowanie dyrektywy noindex

W postaci metatagu

<!DOCTYPE html>

<html><head>

<meta name=”robots” content=”noindex”/> zakaz indeksowania strony dla wszystkich robotów

(…)

</head>

<body>(…)</body>

</html>

lub

<!DOCTYPE html>

<html><head>

<meta name=”googlebot” content=”noindex”/> zakaz indeksowania strony tylko dla robotów Google

(…)

</head>

<body>(…)</body>

</html>

W nagłówku odpowiedzi HTTP

X-Robots-Tag może być elementem nagłówka HTTP odpowiedzi na żądanie określonego adresu URL. W nagłówku X-Robots-Tag działają wszystkie dyrektywy z metatagu robots.

HTTP/1.1 200 OK

Date: Tue, 25 May 2010 21:42:43 GMT

(…)

X-Robots-Tag: noindex zakaz indeksowania stron przez wszystkie roboty wyszukiwarki

(…)

5/5