5/5

Spis treści

Martwy link – ang. dead link, broken link – link prowadzący do nieistniejącej strony.

Po kliknięciu w martwy link użytkownik zostaje przekierowany do strony, która prawdopodobnie została usunięta i wówczas zostanie wyświetlony komunikat o błędzie 404.

Martwe linki nie są mile widziane przez użytkowników, ponieważ prowadzącą donikąd i taka strona, na której zostanie znaleziony martwy link nie zostanie ponownie odwiedzona ani polecona, a wręcz przeciwnie może zostać negatywnie zareklamowana i spaść w wynikach wyszukiwania. W celu wyeliminowania martwych linków na swojej stronie lub innych stronach, które stosują linkowanie do Twojej strony, należy sprawdzić wszystkie linki zewnętrzne za pomocą narzędzia Google Webmaster Tools. Martwe linki należy w miarę możliwości naprawić poprzez kontakt z właścicielem witryny, na której znajdują się linki prowadzące do Twojej strony oraz poprzez użycie przekierowania 301 na aktualne podstrony i strony zewnętrzne.

Martwy link – przykład

Martwy link

5/5