Studio A7 - agencja SEO/SEM/SXO/AI
5/5

Spis treści

Certyfikat SSL (Secure Socket Layer) – jest to protokół sieciowy wykorzystywany do nawiązywania bezpiecznych połączeń internetowych pomiędzy przeglądarką internetową a serwerem z danymi. Ponadto, poświadcza wiarygodność domeny oraz jej właściciela i gwarantuje zachowanie poufności danych i całej komunikacji.

Certyfikat SSL jest protokołem uniwersalnym, dzięki któremu możliwe jest szyfrowanie połączenia do poczty internetowej, strony WWW, serwera ftp itp. Stosowany jest podczas transakcji internetowych, aukcji oraz płatności online.

Charakterystyka strony z certyfikatem SSL

Wszystkie strony i serwery działające z certyfikatem SSL posiadają na pasku adresu strony:

  • przedrostek https:// – wyświetlany na zielono oznaczający wysoki prestiż zabezpieczeń
  • znak kłódki.

Na stronach bez certyfikatu przed adresem wyświetlane jest http://.

Po kliknięciu w znak kłódki na pasku adresu strony z zabezpieczeniem ukażą się szczegółowe informacje dotyczące certyfikatu (np. data jego ważności).

certyfikat SSL
certyfikat SSL – studio A7

Typy certyfikatów SSL

  • Certyfikaty typu EV (Extended Validation) – najwyższy poziom dostępnych zabezpieczeń. Firmy ubiegające się o ten rodzaj certyfikatu są kontrolowane i sprawdzane przed Urząd Certyfikacji. Na stronach internetowych z certyfikatem EV na pasku z adresem strony widnieje również nazwa firmy. Certyfikat EV stosowany jest głównie w bankowości internetowej oraz płatnościach online.
  • Certyfikaty typu OV (Organization Validation) – certyfikat potwierdzający autentyczność właściciela domeny oraz samą domenę. Firmy ubiegające się o ten rodzaj certyfikatu są sprawdzane w trybie online oraz sprawdzane jest ich prawo do korzystania z domeny. Nazwa firmy jest wyświetlana w szczegółach certyfikatu (kliknięcie w zamkniętą kłódkę na pasku adresu strony). Certyfikat OV dedykowany jest głównie dla serwerów, gdzie wymaga się rejestracji użytkownika poprzez podanie jego danych osobowych (np. duże sklepy internetowe, serwisy hotelarskie, witryny urzędów oraz bazy danych).
  • Certyfikaty typu DV (Domain Validation) – najprostszy certyfikat, w którym sprawdzane jest tylko prawo firmy do posługiwania się daną domeną oraz czy pod danym adresem znajduje się odpowiednia strona internetowa. Wydanie certyfikatu w tym przypadku jest bardzo szybkie (kilkanaście minut) i następuje automatycznie. Dedykowany głównie dla małych sklepów internetowych, małych portali i forów internetowych, stron opartych o systemy CMS oraz dla właścicieli aplikacji instalowanych na grupach społecznościowych.

Certyfikat SSL powinien być stosowany wszędzie tam, gdzie użytkownik podaje swoje dane (login, hasło, dane osobowe).
Po wprowadzeniu RODO (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych) certyfikat SSL jest podstawowym zabezpieczeniem stosowanym w celu ochrony danych osobowych.

5/5